FactOption
NULON representative HollandNULON DIC - Diesel Injector Cleaner


NULON Diesel Injector Cleaner (Nulon DIC) is het resultaat van ontelbare uren onderzoek en ontwik- keling naar/van de brandstofbehoefte van diesel aangedreven motoren, om maximum prestatie, zui- nigheid en rendement te leveren. Gebruikers klagen constant over uitlaatrook, slecht starten, ver- brandingsgeluid en aanverwante kwaliteitsproblemen met brandstofopslag (speciaal voor lang du- rige).

Het is algemeen bekend dat de kwaliteit van brandstof door verschillende redenen enorm varieert, inbegrepen de herkomst van de ruwe olie waarvan de brandstof is gedistilleerd en de tijd van het jaar (wisselende temperatuursomstandigheden).


VOORDELEN:

     * Zuiverder brandstofsystemen
     * Verbeterde smering van brandstofpompen
     * Optimaliseert injector-rendement en brandstofverstuiving
     * Corrosie bescherming voor het gehele brandstofsysteem
     * Brandstofstabiliteit gedurende opslag
     * Verbeterde motorprestatie
     * Verbeterde brandstofbesparing
     * Minder uitlaatgassen
     * Minder roetuitstoot
     * Minder uitlaatrook
     * Waterafscheiding


Alle van de hierboven vermelde voordelen verzekeren optimaal rendement van de motor. Uitgebrei- de testen hebben duidelijk bewezen dat 
NULON DIC, gebruikt als voorgeschreven, op een regel- matig basis, een blijvende piekprestatie verschaft van alle aanverwante onderdelen van het brand- stofsysteem. Tijdsverlies door injectorverkoling enz. is miniem. Piekprestatie word in stand gehou- den door een efficiŽntere verbranding. Door aanhoudend efficiŽntere verbranding is brandstofbe- sparing optimaal. Uitgebreide testen toonden verbeteringen in brandstofbesparing van 5%, gezien uit het standpunt van brandstofgebruik maakt dit NULON DIC kosteneffectief. Verdere kosten be- sparingen worden verkregen door minder onderhoudskosten en minder tijdsverlies.

In markten waar brandstoffen met hoger solfergehalte overheersen biedt 
NULON DIC een aanvul- lend voordeel. Schade veroorzaakt door zuurproducerende solferaanslag wordt geminimaliseerd door een veel efficiŽntere verbranding waardoor solferaanslag en olieverontreiniging vermindert. In plaats van dat de solfer wordt doorgelaten via de zuigerveren in de smerende olie, wordt het uitge- stoten of verbrand waardoor ook de zuurvorming vermindert.
Wereldwijd, zal solfer langzaam maar zeker verwijderd worden uit dieselbrandstof om luchtveront- reinigende redenen. Sommige landen hebben het solferniveau reeds verminderd tot een punt waar brandstofpompslijtage een probleem geworden is. Solfer is een zeer effectief extreme druk (E.P.) smeermiddel dat brandstofpompen traditioneel beschermt tegen slijtage. 
Regeringen dringen er op aan voor dieselmotoren te voldoen aan de Euro 3 gassen wetgeving en voor motoren die klaar zijn voor deze eisen. Maar er is geen andere optie dan het gebruik van ex- treem lage solferbrandstoffen. 
NULON DIC zorgt voor aanvullende smering en voldoende pomp- bescherming, zelfs in brandstoffen zonder solfer.


TOEPASSINGEN:

NULON DIC zou toegevoegd moeten worden aan alle opgeslagen brandstoffen, of bij vulling van de tanks van desbetreffende machines of motoren (voeg altijd  NULON DIC toe voor het tanken om ze- ker te zijn van een goede mengsel). Om maximale voordelen te bekomen, dient  NULON DIC blij- vend gebruikt te worden op een regelmatige basis.


DOSERING:

Doseer
NULON DIC aan de dieselbrandstof met 300 ml voor elke 300 liter van dieselbrandstof, of 1 deel per 1,000 van de brandstof.


VERPAKKING:

    - 300 ml  flacon (12 flacons per karton)
    - 20 liter (5.28US gal) drumsVerdeler voor West Nederland
FactOption
www.nulon.eu
www.nulon.noordwijkweb.nl
nulon@nulon.be
Noordwijk aan Zee
NULON DIC